365bet怎么进不去

《出版物经营许可证》 注销通知书

点击量:14494       作者:汉阳区文化局 发布于:2018-04-18 10:40


阳文出版销字[2018]第003号


经审查,准予注销下列出版物零售经营单位《出版物经营许可证》。

单位名称:武汉查令街捌拾肆号书咖文化发展有限公司

经营地址:汉阳区汉阳大道139号第一栋汉商银座购物中心4B-1

负责人:单赛君

许可证编号:新出发书刊音字第汉阳-039

发证日期:20170921  

                                    汉阳区文化局

                                     20180418